info Zoeken Links

Coaching
Wie zijn wij? Diensten Trainingen Werkwijze Beroepscode

 

Start
Omhoog

 

In onze visie is de taak van de coach het begeleiden en ondersteunen van individuele medewerkers of groepen bij het bereiken van hun doel. Dit doel kan per persoon of groep verschillend zijn. Voorbeelden van doelen zijn: 

Persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het functioneren in het werk en/of het persoonlijke leven.  
Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. 
Het vinden van een (nieuwe) passende baan. 
Reïntegratie na ziekte, burn-out, privé-omstandigheden. 
Samenwerking binnen een team. 
Verbeteren van de onderlinge communicatie. 
Optimale vergaderdiscipline binnen een team.

Onze rol als coach hierbij is observeren, adviseren, bijsturen en vinger aan de pols houden, en het waar nodig voorhouden van de spiegel. Wij maken gebruik van verschillende instrumenten, afhankelijk van de te coachen persoon/het te coachen team, de vraagstelling en het doel. Voorbeelden van in te zetten instrumenten zijn: vragenlijsten, interviews, loopbaanoriëntatie, psychologisch onderzoek, observaties, counseling, gespreksmodellen, rollenspellen, oefenen van vaardigheden, (huiswerk)opdrachten, ontspanningsoefeningen, visualisaties, affirmaties, Rationele Effectiviteits Training (RET). 

Als coach helpen wij de ander meer inzicht te krijgen in zichzelf en het eigen functioneren en reiken wij de hulpmiddelen aan om het zelfsturend vermogen van de persoon te versterken. Hierdoor zal zij/hij in het vervolg steeds beter in staat zijn op eigen kracht haar/zijn doelen te bereiken. 
De duur en intensiteit van een coachingstraject is afhankelijk van de vraagstelling en zal in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld.