info Zoeken Links

Outplacement
Wie zijn wij? Diensten Trainingen Werkwijze Beroepscode

 

Start
Omhoog

 

Het doel van outplacement is een werknemer binnen een zo kort mogelijke periode te begeleiden naar een nieuwe baan. De maximale duur van de begeleidingsperiode is van tevoren in overleg met de opdrachtgever (dit is meestal de werkgever) vastgesteld. 
Op basis van de verwachtingen, de wensen en de mogelijkheden stelt de outplacementadviseur een individueel outplacementprogramma op. Vaste onderdelen van dit programma vormen een uitgebreid psychologisch onderzoek en een assessment center. Optioneel zijn bijvoorbeeld een interessen onderzoek, een sollicitatietraining of een netwerktraining. Tijdens vaste bijeenkomsten coacht de adviseur de werknemer in zijn zoektocht naar een nieuwe passende functie. Praktijkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van het traject. Daartoe wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid van de werknemer. Opdrachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de oriŽntatie van de werknemer op de arbeidsmarkt in het algemeen of op bepaalde functies of branches in het bijzonder. Tevens besteedt de adviseur aandacht aan eventuele ontwikkelingspunten van de werknemer in relatie tot een gewenste functie. Daarnaast bewaakt de adviseur de voortgang en de resultaten van de activiteiten van de werknemer. 

Twee maanden na afloop van het outplacementtraject zal de adviseur met de werknemer het traject evalueren en de stand van zaken op dat moment bespreken. Wanneer de werknemer voor het einde van het outplacementtraject een nieuwe functie krijgt, kan zij/hij daarin in overleg nog enige tijd begeleid worden door de outplacementadviseur.