info Zoeken Links

Psych. onderzoek
Wie zijn wij? Diensten Trainingen Werkwijze Beroepscode

 

Start
Omhoog

 

Doel: ondersteuning bij selectie, potentieelbeoordeling en loopbaanoriŽntatie en -ontwikkeling.
Het psychologisch onderzoek is een individueel onderzoek waarbij een psycholoog met behulp van vragenlijsten en tests een analyse maakt van iemands persoonlijkheidseigenschappen, vaardigheden en cognitieve capaciteiten. 
De psycholoog houdt tevens standaard een diepte-interview met de persoon, om de 
resultaten uit de tests en vragenlijsten terug te koppelen en hier diepgaander op in te gaan. De psycholoog legt de gegevens uit de tests en de bevindingen uit de vragenlijsten en het interview vast in een rapport. Tot slot zal de psycholoog duidelijke uitspraken doen, conclusies trekken en advies geven, waarbij hij zal aansluiten bij de vraagstelling van de opdrachtgever.