info Zoeken Links

Personeelsselectie
Wie zijn wij? Diensten Trainingen Werkwijze Beroepscode

 

Start
Omhoog

 

"De juiste man/vrouw op de juiste plaats". In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt geen vanzelfsprekende en eenvoudige opgave. Toch blijft het van essentieel belang alles in het werk te stellen om dํe persoon in een functie aan te stellen, die daarvoor de beste kwaliteiten in huis heeft en waarmee de kans op succes het grootst is. 
In een ori๋nterend gesprek nemen wij kennis van de inhoud van de functie, de taken en bevoegdheden en stellen wij, aan de hand van het functieprofiel en in overleg met de organisatie, vast welke competenties (kennis, vaardigheden, persoonlijkheidseigenschappen, cognitieve capaciteiten) cruciaal zijn voor het optimaal kunnen vervullen van de functie. Verder vormen wij ons een duidelijk beeld van de organisatie en de plaats van de functie binnen die organisatie. Aandacht wordt daarbij geschonken aan belangrijke aspecten als de cultuur, de missie, de producten en/of diensten, de in- en externe klanten, de politieke en/of sociaal-economische omgeving.
Nadat bovenstaande zaken volledig in kaart zijn gebracht houden wij een selectie-interview met de kandidaat of de kandidaten voor de functie. De vraagstelling binnen dit interview is gericht op de competenties die essentieel zijn voor de functie. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan curriculum vitae, overige achtergronden en motivatie van een kandidaat. 
Na afloop van dit interview doen wij een uitspraak over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie en geven wij een gericht advies. Een heldere motivatie zal de uitspraak en het advies ondersteunen.

Bij het selectie-onderzoek kunnen desgewenst aanvullende instrumenten worden ingezet, zoals het psychologisch onderzoek en het assessment onderzoek. Met behulp van deze instrumenten kan een nog uitgebreider en specifieker beeld verkregen worden van kandidaten, dan op basis van het selectie-interview alleen, omdat naast de beoordeling van de selecteur, meer 'harde' testgegevens en geobserveerde gedragsvaardigheden komen te liggen.