info Zoeken Links

Potentieel beoordeling
Wie zijn wij? Diensten Trainingen Werkwijze Beroepscode

 

Start
Omhoog

 

Naast de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waardoor organisaties in toenemende mate problemen ondervinden om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen, komen steeds meer organisaties tot het inzicht dat persoonlijke kwaliteiten, inzet en motieven vaak een even grote, zo niet grotere, rol spelen bij het welslagen van personen in hun carrière, als studierichting en diploma's. 
Beide ontwikkelingen leiden ertoe dat organisaties personeel aannemen dat niet geheel aan de functie-eisen voldoet, maar waarin de organisatie voldoende potentie aanwezig acht om op kortere of langere termijn 'in de functie te groeien'. Om dat doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van hulpbronnen als cursussen, opleidingen en coaches. Daarnaast nemen organisaties steeds vaker maatregelen om bestaand personeel te behouden, o.a. door hen zoveel mogelijk ontplooiingskansen te bieden. Tevens leggen ze 'kweekvijvers" aan van medewerkers die de potentie hebben om verder te groeien binnen de organisatie. Voordat organisaties echter overgaan tot de benodigde -vaak hoge investeringen willen ze een duidelijk beeld hebben van de ontwikkelingsmogelijkheden van de betrokken kandidaten.

Wij bieden een aantal mogelijkheden het potentieel van kandidaten te 'meten'. Het kan hierbij gaan om potentie voor bestaande en duidelijk omschreven functies, om potentiebeoordeling voor een bepaalde functierichting of om managementpotentieel.